Vị trí trung tâm giúp thực khách thuận tiện di chuyển đến bữa tiệc.

Hình ảnh các cơ sở khác

Không gian nhà hàng Sentosa CS1

67Y Phó Đức Chính

Không gian nhà hàng Sentosa CS3

32 Nguyễn Văn Huyên